Akın Hadde

Çevre Politikası

Çevre Politikası

Çevre Politikası

Çelik sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olan AKIN HADDECİLİK ANONİM ŞİRKETİ;

Yönetim ekibi, çalışanları ve çözüm ortakları ile, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir şirket olarak son derece hassas ve önemli adımlar atmaktadır. Çünkü Akın Ailesi, bugünün doğal kaynaklarının geçmiş nesillerden miras, gelecek nesillerden ise emanet alındığının bilincindedir. Bu görüş Akın Ailesine doğayı koruma ve kaynaklarını verimli kullanması için büyük bir sorumluluk yükler. Bu nedenle şirketimiz hammadde alım aşamasından son ürün haline getirilmesi aşamasına kadar geçen süreçte, üretimimizin ve hizmetlerimizin boyutlarını dikkate alarak çevresel etkilerini belirler ve yönetim kadrosu ile bu etkileri kontrol altına alacak programlar hazırlayarak çevreye zarar vermemeyi ve sadece günümüzde değil gelecekte de adından gururla bahsedilen hem ülkemiz hem de dünya için güvenilir ve sürdürülebilir bir şirket olmayı hedefler.

Enerji Politikası

Enerji Politikası

Çelik sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olan AKIN HADDECİLİK ANONİM ŞİRKETİ;

Enerji ve doğal kaynaklarımızı, yaşama saygı duyarak verimli kullanmayı, Enerji performansını arttırmak için hazırlamış olduğu enerji yönetim sistemi ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmaları sürekli iyileştirmeyi ve sürdürülebilir kılmayı hedefler.

Sektördeki yenilikleri ve gelişmeleri takip ederek, hazırlamış olduğumuz enerji yönetim sistemini, üretimimizin her aşamasına entegre ederek, hedeflemiş olduğumuz verimli tüketim noktasına ulaşmayı ve sürdürülebilirlik adına büyük bir adım atmayı hedefliyoruz.

Akın Hadde

Yapmış olduğu GES (Güneş enerjisi santralleri) yatırımları sayesinde 5milyon kWh/yıl(1500 hanenin yaklaşık 1 yıllık tüketimine eşdeğer)yenilenebilir enerji üretimi yapmakta ve çeliğini kendi enerjisini kullanarak üretmektedir.

İlk kurulduğu yıllarda yapmış olduğu yağmur suyu toplama sistemini günümüzde geliştirerek ve büyüterek tesisin farklı bölgelerinde bulunan havuzlarda depolayarak, üretiminin farklı aşamalarında kullanan Akın Hadde bu sistem ile yıllık yaklaşık 6000 ton (300 hanenin yaklaşık 1 yıllık tüketimine eşdeğer) su tasarrufu sağlamaktadır.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Politikası

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Politikası

AKIN HADDECİLİK ANONİM ŞİRKETİ olarak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal şart ve sorumluluklarımızı eksiksiz bir şekilde yerine getirmekte olup, eğitimler ve özel programlar aracılığıyla çalışanlarımızın iş sağlığı ve iş güvenliği bilincini en üst seviyelere çıkarmayı, iş kazalarına ve mesleki hastalıklara sebebiyet verebilecek olan riskleri önceden tespit ederek, yaşanabilecek tehlikeleri azaltmayı ve ortadan kaldırmayı hedeflemekteyiz.